Душанбе. 5-уми август. ОИ "Азия-Плюс" - Мактаби муста қ или р ӯ зноманигории «То ҷ икистон – асри XXI » р ӯ з ҳ ои 7-ум то 9-уми август дар Душанбе як давраи ом ӯ зиш ӣ барои кормандони ВАО ва марказ ҳ ои иттилоотии ма қ омоти ҳ окимияти и ҷ роияи Ҷ Т, парлумон ва додго ҳ и ол ӣ баргузор мекунад. Тренинги мазкур дар доираи амалисозии лои ҳ аи « Дастрас ӣ ба иттилоот : ҳ амкор ӣ ва шаффофият » гузаронида мешавад .

             Чӣ тавре ки ба ОИ «Азия-Плюс» Сафо Сафаров, сарвари иҷроияи Мактаби мустақили рӯзноманигории   «Тоҷикистон – асри XXI » иттилоъ дод, мавз ӯ ъ ҳ ои давраи ом ӯ зиш ӣ аз «Замина ҳ ои ҳ у қ у қ ӣ ва ахло қ ии ҳ амкории байни намояндагони ҳ окимияти давлат ӣ ва р ӯ зноманигорон», «Меъёр ҳ ои милл ӣ ва байналмилалии дастрас ӣ ба иттилоот», «Фановари ҳ ои нав дар фаъолияти марказ ҳ ои иттилоот ӣ ва р ӯ зноманигорон: садо-, акс- ва наворбардор ӣ , сомонаи интернет ӣ » иборат хо ҳ ад буд.

             Дар ҷ амъбасти чорабин ӣ ба иштирокдорон супоридани сертификат ҳ о дар назар аст. Тренинг бо мусоидати фаннии Иттифоқи журналистони То ҷ икистон гузаронида мешавад.

           С.Сафаров афзуд , ки тар ҳ и «Дастрас ӣ ба иттилоот: ҳ амкор ӣ ва шаффофият» аз ҷ ониби Мактаби муста қ или р ӯ зноманигории «То ҷ икистон – асри XXI » бо дастгирии Кумитаи Норвежии Ҳ елсинки амал ӣ карда мешавад. Лои ҳ а дар баланд бардоштани сат ҳ и касбият ва ба ро ҳ мондани ҳ амкории самарабахши кормандони расона ҳ ои хабар ӣ ва марказ ҳ ои матбуотии ма қ омоти ҳ окимияти и ҷ роияи Ҷ ум ҳ урии То ҷ икистон мусоидат мекунад.

           Сарвари Мактаби рӯзноманигорӣ гуфт: «Дар ҷ араёни татбиқи лоиҳа аз с ӯ и гур ӯ ҳ и коршиносон ро ҳҳ ои бе ҳ буд бахшидани ҳ амкории р ӯ зноманигорон ва хадамоти иттилоотии сохтор ҳ ои давлат ӣ матра ҳ гардида, дар шакли як дастури муштарак ба ду забон – то ҷ ик ӣ ва р ӯ с ӣ та ҳ ияву нашр карда мешавад».

           «Ба ҷ уз ин, як силсила мизҳои мудаввар зери унвони «Ҳамкории ВАО ва марказҳои матбуот ӣ : дастовардҳо ва дурнамо» гузаронида мешавад, ки дар онҳо масоили дақиқ ва саривақт воқиф гардонидани аҳол ӣ аз иттилооти дорои аҳамияти ҷ амъият ӣ баррас ӣ мегардад. Бо назардошти тавсияву пешниҳодоти иштирокдорон, дар фароварди нишастҳо таҳия ва қабули тафоҳумнома оид ба рушди ҳамкории р ӯ зноманигорон ва кормандони хадамоти иттилоотии мақомоти давлат ӣ дар назар аст», - иброз дошт С.Сафаров.

Маълумотнома: Ташкилоти ҷ амъиятии «Мактаби мустақили р ӯ зноманигории «То ҷ икистон – асри XXI » дар моҳи июни соли 1999 таъсис гардидааст. Ҳадафи созмон баланд бардоштани сатҳи касбии рӯзноманигорон, рушди бозори иттилоотии Тоҷикистон, ҳамчунин тақвияти рақобатпазирии ВАО-и кишвар аст.

Дар давоми фаъолияти худ ММР «То ҷ икистон – асри XXI » ҳудуди 20 лоиҳаро амалӣ кардааст, ки дар шумори онҳо тарҳи фаромарзии «Тоҷикистон – Афғонистон: Пулҳои дӯстӣ», «Рӯзноманигории нав дар Тоҷикистони нав», «Раҳбарӣ дар ВАО», «Маркази захираҳои журналистӣ» ва ғайра мебошанд. Дар чаҳорчӯбаи лоиҳаҳо тренингу семинар ва давраҳои омӯзишӣ ҷиҳати боло бурдани малакаи рӯзноманигорон, омӯзонидани назокатҳои истифода аз фановариҳои иттилоотию компутарӣ, меъёрҳои ахлоқи журналистӣ ва ҷанбаҳои дигари касбӣ гузаронида шуданд.